Dozór techniczny

Jedną z gałęzi naszej działalności jest dozór nad kotłami grzewczymi oraz systemami techniki grzewczej o mocach przekraczających 50kW. Dozór techniczny nad systemami grzewczymi o mocy powyżej 50 kW to obowiązek wynikający z mocy ustawy. Polega na miesięcznym przeglądzie oraz badaniach urządzeń przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z wymaganiami określonymi w polskim prawie.


Przeprowadzone badania techniczne mają na celu wykrycie wszelkich usterek, które mogą wpłynąć na bezpieczną i prawidłową eksploatację kotła lub pompy ciepła. W przypadku wykrycia usterek, dozorca techniczny zaleca odpowiednie naprawy lub modernizacje, które należy wykonać, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną pracę systemów grzewczych.

Szukaj